Home

Geloofsbelijdenis

Het kerkgenootschap belijdt en aanvaardt als leer:

De Bijbel, zijnde het Woord van God, bevattende alle canonieke en deuterocanonieke boeken;

De geloofsbelijdenissen, dogma’s en besluiten van de Oecumenische Concilies van Nicea I gehouden in het jaar 325 Anno Domini, Constantinopel I gehouden in het jaar 381 Anno Domini en Efeze, gehouden in het jaar 431 Anno Domini;

Tewahdo, dat is Eenheid: de Heer Jezus Christus is in essentie Een: Eén Lichaam door incarnatie en Hij is ongetwijfeld absoluut God en absoluut mens;

Wie zijn wij?

“We noemen onze kerk de Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk. waarom “Eritrese” omdat het gecentreerd is in Eritrea.

En we noemen haar “Orthodox” omdat de kerk het juiste en correcte geloof en leer volgt.
Tewahdo is een Ge’ez-woord dat “één gemaakt worden” betekent; wat betekent dat de Kerk gelooft dat de Heer volmaakt is in Zijn goddelijkheid, en Hij is volmaakt in Zijn menselijkheid, maar Zijn goddelijkheid en Zijn menselijkheid waren verenigd in één natuur genaamd “de aard van het vleesgeworden woord”.

De Eritrese orthodoxe Tewahdo-kerk gelooft dus in “menselijk” en “goddelijk” die verenigd zijn in één “zonder vermenging, zonder verwarring en zonder verandering”. Deze twee naturen “gingen geen moment of een oogwenk uit elkaar”

Vieringen 2021
  • 7 Januari Kerstmis
  • 19 Januari Epifanie
  • 25 April Palm Zondag
  • 30 April Goede Vrijdag
  • 2 Mei Pasen
  • 26 Mei Priesters bijeenkomst
  • 10 Juni Hemelvaart
  • 20 Juni Pinksteren
  • 11 September Orthodox Nieuwjaar
  • 27 September Feest van het Kruis
Onze Youtube kanaal

Bijdrage voor de kerk Geven

De Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk in Nederland wil een levendige en actieve kerk zijn. Er gebeurt van alles! Naast de kerkdiensten op zaterdag en zondag zijn er diverse activiteiten zowel binnen als buiten de kerk. Om alle activiteiten te kunnen bekostigen is tijd en geld nodig.

Tijd
Zet je gaven en talenten in! Meteen een goede manier om mensen te leren kennen.
Geld
De Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk in Nederland is in het bestaan en doen van activiteiten voor het overgrote deel afhankelijk van giften. Wilt u meehelpen en bijdragen aan het gemeente zijn? Dan is uw gift van harte welkom!

Uw gift aan de Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk kunt u jaarlijks aftrekken van uw te betalen inkomstenbelasting bij uw belastingopgave. Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u dus geld terug van uw gift aan de Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk.

Bestuur van het Sub-Bisdom

Het bestuur van het Sub-Bisdom Sub Bisdom bestaat uit vijf natuurlijke personen.

Aarts Priester Samsom Mael

Voorzitter

Dhr. Sebhatu Yohannes

Vice voorzitter

Priester Habtom Mesgina

Secretaris

Dhr. Bereket Tesfamichael

Penningmeester