Abune Endrias Haaglanden

  • De Eritrese Orthodoxe Tewahdo Abune Endrias Haaglanden is een zelfstandig onderdeel van de Eritrese Orthodoxe kerk in Nederland. De kerk heeft ten doel:
  • Het prediken van het evangelie en van de evangelische leerstellingen (onderwijs)
  • Te waken over het geloof en de daarbij behorende bepalingen en reglementen
  • Het mogelijk maken van de apostolische plicht van de priesters die in dienst van de kerk zijn en het verbeteren van hun opdrachten, capaciteiten en middelen van bestaan
  • Te streven naar meer gelovigen, kennis van gelovigen te vergroten, gelovigen te stimuleren standvastig te zijn in hun geloof en ethiek en in hun christelijk leven
  • Ervoor te zorgen dat de jongeren het geloof en de cultuur van hun vaders volgen
  • Het bevorderen van de communicatie tussen de generaties binnen de Eritrese gemeenschap
  • Bevordering van de gemeenschapszin en integratie van de Eritrese gemeenschap in Nederland in brede zin

Bezoek Adres:
Obrechtstraat 50
2625 XN, Delft

Correspondentie Adres:
Snouck Hurgronjestraat 43
2283 LW, Rijswijk

Kvk: 74755072
Sint Abune Endrias

Maak kennis met ons Bestuur

Het Bestuur van de  Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk Abune Endrias Haaglanden betaat uit een oneven aantal van vijf of zeven natuurlijke personen.

Contact info
Neem contact

Phone : + 31…..

Email: eotcdn.denhaag@gmail.com

cross, symbol, religion

Priester Mihreteab Ghebrekidan

voorzitter

cross, symbol, religion

Priester Kibrom Weldegebriel

Vice voorzitter

cross, symbol, religion

Dhr Mogos Nirayo

secretaris

cross, symbol, religion

Dhr Semere Ghebregiorgis

Penningmeester

cross, symbol, religion

Dhr Dejen Asmorom

Zondagschool vertegenwoordiger

Verkorte staat van baten en lasten

Kerk Dienst

Kerk Dienst

Elke zaterdag van __ tot __ uur en Feest dagen