Abune Gebremenfes Kdus Groningen

 • De Eritrese Orthodoxe Tewahdo Abune Gebremenfes Kdus Groningen is een zelfstandig onderdeel van de Eritrese Orthodoxe kerk in Eritrea. De kerk heeft ten doel:
 • Het prediken van het evangelie en van de evangelische leerstellingen (onderwijs)
 • Te waken over het geloof en de daarbij behorende bepalingen en reglementen
 • Het mogelijk maken van de apostolische plicht van de priesters die in dienst van de kerk zijn en het verbeteren van hun opdrachten, capaciteiten en middelen van bestaan
 • Te streven naar meer gelovigen, kennis van gelovigen te vergroten, gelovigen te stimuleren standvastig te zijn in hun geloof en ethiek en in hun christelijk leven
 • Ervoor te zorgen dat de jongeren het geloof en de cultuur van hun vaders volgen
 • Het bevorderen van de communicatie tussen de generaties binnen de Eritrese gemeenschap
 • Bevordering van de gemeenschapszin en integratie van de Eritrese gemeenschap in Nederland in brede zin

De Kerk bevind zich op het volgende adres.

Adres

E.T.r Thuessinklaan 1

9713JP, Groningen

kvk. 67742203

e-mail. ……..@gmail.com

Tel. +31684911149

Bestuur

 • Priester Daniel Nebi (Voorzitter)
 • Priester Abrham Haile (Vice voorzitter) 
 • Diaken Debesay Emnetu (Secretaris)
 • Dhr. Kidane kahsay (Zondagschool vertegenwoordiger)
 • Dhr. Flimon Fshatsion (Penningmeester)
 • Mw. Suzana Desale (Social contact)