Administratief Structuur

Heilige Synode 
Het hoogste gezag binnen de Eritrese Orthodoxe Kerk is de Heilige Synode.

Bisdom

….

Sub Bisdom

….

Parochies

….