Debre Tsion Sint Maria Utrecht

Eritrese Orthodoxe Tewahdeo Kerk Debre Tsion Sint Maria Utrecht

  • De Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk Sint Maria Utrecht is een zelfstandig onderdeel van de Eritrese Orthodoxe kerk in Nederland. De kerk heeft ten doel:
  • Het prediken van het evangelie en van de evangelische leerstellingen (onderwijs)
  • Te waken over het geloof en de daarbij behorende bepalingen en reglementen
  • Het mogelijk maken van de apostolische plicht van de priesters die in dienst van de kerk zijn en het verbeteren van hun opdrachten, capaciteiten en middelen van bestaan
  • Te streven naar meer gelovigen, kennis van gelovigen te vergroten, gelovigen te stimuleren standvastig te zijn in hun geloof en ethiek en in hun christelijk leven
  • Ervoor te zorgen dat de jongeren het geloof en de cultuur van hun vaders volgen
  • Het bevorderen van de communicatie tussen de generaties binnen de Eritrese gemeenschap
  • Bevordering van de gemeenschapszin en integratie van de Eritrese gemeenschap in Nederland in brede zin.

kerk dienst

….

Album collectie

…….

Kerk info

Follow Us
Financiele Overzichten

Bestuur

Priester Samsom Mael (voorzitter)
Diaken Yonas Teklay (Secretaris)
Dhr. Sebhatu Yohannes (Penningmeester)
Mw. Sinda Elias (Lid)