Geloofsbelijdenis

Geloofsbelijdenis

Het kerkgenootschap belijdt en aanvaardt als leer:

De Bijbel, zijnde het Woord van God, bevattende alle canonieke en deuterocanonieke boeken;

De geloofsbelijdenissen, dogma’s en besluiten van de Oecumenische Concilies van Nicea I gehouden in het jaar 325 Anno Domini, Constantinopel I gehouden in het jaar 381 Anno Domini en Efeze, gehouden in het jaar 431 Anno Domini;

Tewahdo, dat is Eenheid: de Heer Jezus Christus is in essentie Een: Eén Lichaam door incarnatie en Hij is ongetwijfeld absoluut God en absoluut mens;

De Eenheid en Drie-Eenheid van God en God is Drie in Naam, Handelingen en Personen en God is Eén in Goddelijkheid, Autoriteit en Essentie. De Namen van de dire Personen in de Drie-Eenheid zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;

De Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk is een apostolische, hiërarchisch georganiseerde kerk;

De Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk kenmerkt zich door Eenheid in het geloof, de Orthodoxe leer, overtuiging, gedachtegoed en hoop overeenkomstig hetgeen geschreven is: “En het zal worden een kudde, een herder.” (Johannes 10:16);

De Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk is Heilig en de leden zijn geheiligd (1 Timotheüs 4:7);

De Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk is gegrondvest op twee pilaren, te weten ten eerste de Bijbel en ten tweede de Apostolische traditie, bestaande uit de overlevering van de apostelen en de kerkvaders door de eeuwen heen gelijk geschreven is “Gelijk ons hebben overgeleverd degenen, die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn.” (Lucas 1:2).

Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk Sub-Bisdom van nederland